Välkommen till Kris 2020
Krisberedskapsfrågor och Kriskommunikation Krisberedskapsfrågor och Kriskommunikation

VÄLKOMMEN TILL KRIS 2020
22-23 APRIL I HELSINGBORG

KRIS 2020 är en nationell mötesplats för dig som arbetar med Krisberedskapsfrågor och Kriskommunikation!


Krishantering och Kriskommunikation blir allt viktigare del inom den offentliga sektorn och näringslivet. Vi ställs idag allt oftare inför händelser och situationer som tidigare bedömdes som nästintill otänkbara. I takt med att samhället växer blir också trycket på beredskapen hos kommunerna och de statliga myndigheterna i Sverige allt större.

Organisationerna sätts ständigt på nya prov och kraven och behoven från allmänheten blir allt större. Information sprids allt snabbare och en inträffad händelse kan på bara ett par minuter vara tillgänglig i media.

Samhället ställer allt högre krav på beredskap Samhället ställer allt högre krav på beredskap

Samhället ställer allt högre krav på beredskap

Kris 2020 vänder sig till alla som jobbar med krisberedskapsfrågor och kriskommunikation, både inom kommunal och statlig förvaltning men även inom den privata sektorn och näringslivstet. Kris 2020 arrangeras av Helsingborgs Stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Region Skåne.

Välkommen till KRIS 2020 i Helsingborg 22-23 april

Kris 2020 KRIS 2020 - Helsingborg 22-23 april - KRIS 2020
Medverka i utställningen på KRIS 2020 Medverka i utställningen på KRIS 2020

Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till konferensen kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster.

Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka i det ordinarie konferensprogrammet.

Alla utställare på Kris 2020 medverkar med företagets logotype på allt marknadsföringsmaterial.

Läs mer här