Välkommen till Kris 2020
Krisberedskapsfrågor och Kriskommunikation Krisberedskapsfrågor och Kriskommunikation

VÄLKOMMEN TILL Kris 2020
28-29 april 2021 I HELSINGBORG

Kris 2020 är en nationell mötesplats för dig som arbetar med Krisberedskapsfrågor och Kriskommunikation!


Kris 2020 genomförs den 28-29 april 2021 på Sundspärlan i Helsingborg. Konferensen som från början skulle genomförts den 22-23 april i Helsingborg blev framflyttad på grund av det rådande läget med coronasmittan.

Även programmet på årets konferens kommer att påverkas av Covid-19 pandemin. Vi är alla drabbade eller påverkade av pandemin på ett aller annat sätt och detta kommer att återspeglas på olika sätt i programmet.


Programmet på Kris 2020 är fullmatat av intressanta föreläsningar och ämnen. Vi kommer under 2 dagar att få ta del av massor av spännande föredrag. Krishantering och Kriskommunikation blir allt viktigare del inom den offentliga sektorn och näringslivet. I takt med att samhället växer blir också trycket på beredskapen hos kommunerna och de statliga myndigheterna i Sverige allt större men även näringslivet ställer höga krav på snabba omställningar och beredskap inför oförutsedda händelser.

Samhället ställer allt högre krav på beredskap Samhället ställer allt högre krav på beredskap

Samhället ställer allt högre krav på beredskap

Organisationerna sätts ständigt på nya prov och kraven och behoven från allmänheten blir allt större. Informationen i dagens samhälle sprids allt snabbare och konsekvenserna av att inte agera i rätt tid och på rätt sätt kan få stora följder. Samhället och dess invånare har höjt ribban och ställer allt högre krav på beredskap.

Årets program på KRIS kommer bl.a att behandla:

  • Hur sårbara är våra IT-system? Hur länge klarar vi oss utan ett ett fungerande IT-system.
  • Erfarenhetsåterkoppling från det stora elavbrottet i Höganäs juni 2018.
  • Erfarenhetsåterkoppling från Telias teleavbrott i Region Skåne
  • Var står vi inför återförande av systematiskt säkerhetsarbete SSA
  • Hur ser SKR på kommunernas och regioners arbete med systematiskt säkerhetsarbete och civilt försvar
  • Konsekvensbaserat vädervarningssystem – Information från SMHI
  • Makt och normer i krishanteringssystemet
  • Hur coachar vi en talesperson
  • Hur agerar och når ut när vi inte kan använda sociala medier
Kris 2020 vänder sig till alla som jobbar med krisberedskapsfrågor och kriskommunikation, både inom kommunal och statlig förvaltning men även inom den privata sektorn och näringslivstet. Kris 2020 arrangeras av Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.

Välkommen till KRIS 2020 i Helsingborg 28-29 april 2021!

-->
Medverka i utställningen på KRIS 2020 Medverka i utställningen på KRIS 2020

Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till konferensen kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster.

Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka i det ordinarie konferensprogrammet.

Alla utställare på Kris 2020 medverkar med företagets logotype på allt marknadsföringsmaterial.